Kierownictwo Urzędu - Kierownictwo urzędu - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Kierownictwo urzędu

Kierownictwo Urzędu

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

Paweł Piotrowski
 

  • Sekretariat Głównego Inspektora Farmaceutycznego

tel.: 22 831 21 31
faks: 22 831 02 44

 

 

DYREKTOR GENERALNY

Hanna Myjak
 

  • Sekretariat Dyrektora Generalnego

tel.: 22 44 10 736
faks: 22 44 10 737