Wynik naboru na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Wynik naboru na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Wynik naboru na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego

 

Nazwa i adres urzędu:

Główny Inspektorat Farmaceutyczny, ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa;

 

Stanowisko:

Główny Inspektor Farmaceutyczny;

 

Imiona, nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego:

  1. Pani Małgorzata Karpińska-Magnuszewska, zam. Łazy;
  2. Pan Zbigniew Adam Niewójt, zam. Biała Podlaska;
  3. Pani Małgorzata Szelachowska, zam. Warszawa.

 

 

Minister Zdrowia