Kierownictwo Urzędu - Kierownictwo urzędu - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Kierownictwo urzędu

Kierownictwo Urzędu

p.o. GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
Zbigniew Niewójt

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Lublinie i studiów Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1992 uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie Farmacji Aptecznej.

  Zbigniew Niewójt, Zastępca Głównego Inspektora FarmaceutycznegoSwoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1985 w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Lublinie, gdzie odbywał staż apteczny. Następnie objął stanowisko młodszego asystenta apteki szpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białej Podlaskiej. W roku 1986 objął funkcję Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru WSzZ , uczestnicząc w zarządzaniu i organizacji w pionie medycznym tego szpitala. Od 1989 roku rozpoczął pracę w inspekcji farmaceutycznej, początkowo jako inspektor ds. nadzoru farmaceutycznego w Urzędzie Wojewódzkim w Białej Podlaskiej. W okresie od 1992 r. do 1998 r. pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Białej Podlaskiej. W latach 1999 – 2000 był Kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej.

 
Od 2000 roku współorganizował nowopowstający Główny Inspektorat Farmaceutyczny, pełniąc obowiązki Dyrektora Departamentu Nadzoru GIF, a od 2004r., po wygraniu postepowania konkursowego objął stanowisko Dyrektora Departamentu Nadzoru GIF. W lipcu 2006 roku został powołany przez Prezesa Kancelarii Rady Ministrów na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W latach 2006 – 2007 sprawował funkcję Doradcy Prezesa ds. produktów leczniczych w Gabinecie Prezesa w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Z dniem 7 marca 2007 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
  • Sekretariat p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego

tel.: 22 831 21 31
faks: 22 831 02 44

 

 

DYREKTOR GENERALNY
Krzysztof Pajączek

 

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej. Specjalista pierwszego stopnia w zakresie higieny i epidemiologii oraz drugiego stopnia w zakresie zdrowia publicznego.
W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Krzysztof Pajączek, Dyrektor Generalny

Zawodowo związany jest ze służbą publiczną – urzędnik służby cywilnej od 2000r. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania instytucjami publicznymi, w tym ponad dziesięcioletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora generalnego. Karierę zawodową związał z instytucjami zajmującymi się ochroną zdrowia – pracował między innymi jako Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2000-2006  zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, w latach 2006-2008 Dyrektor Departamentu Zdrowia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W dniu 2 lutego 2009 roku powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
 
W 1998r. odbył staż w Komisji Europejskiej w Luxemburgu, w Dyrekcji ds. zdrowia publicznego i higieny pracy. Uczestnik licznych krajowych i zagranicznych szkoleń i konferencji. Reprezentował Polskę w wielu organizacjach i na forach międzynarodowych zajmujących się tematyką zdrowia publicznego.
 
Postanowieniem Prezydenta RP z 30 października 2017 roku  został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Zna język angielski, hiszpański oraz na poziomie komunikatywnym niemiecki.

Żonaty, ma dwie córki.
 
Wolne chwile poświęca na aktywnym wypoczynku. Uprawia żeglarstwo morskie (jachtowy sternik morski, Voditejl Brodice, ISSA Inshore skipper, SRC), pływanie, jazdę na rowerze i narciarstwo. Gra w tenisa ziemnego, szachy i w brydża. Jeden z pomysłodawców i główny organizator Mistrzostw Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych.
  • Sekretariat Dyrektora Generalnego

tel.: 22 44 10 736
faks: 22 44 10 737